column
LOW-FISHMEAL AND HIGH-FAT DIET SUPPLEMENT WITH SOYBEAN LECITHIN ON GROWTH, SERUM BIOCHEMICAL INDEXES AND INTESTINAL FLORA OF RICE FIELD EEL (MONOPTERUS ALBUS)
TANG Zhe, LIN Dong-Xiao, CAI Ming-Lang, ZHANG Jun-Zhi, ZHU Bo, SHI Yong, ZHONG Lei, HU Yi
2024, 48(3): 361-371. DOI: 10.7541/2024.2023.0223
Abstract FullText HTML PDF
REPLACING DIFFERENT PROPORTIONS OF FISHMEAL WITH HERMITIA ILLUCENS MEAL ON THE GROWTH, HEALTH AND MUSCLE QUALITY OF MICROPTERUS SALMOIDES
YOU Cui-Hong, LI Hong-Wei, ZHOU Meng, LIN Li, DONG Ye-Wei, TAN Xiao-Hong, HUANG Yan-Hua
2024, 48(3): 372-383. DOI: 10.7541/2024.2023.0159
Abstract FullText HTML PDF
GLUTAMATE AND α-KETOGLUTARATE ON THE GROWTH, DEAMINATION, AND GLUCOSE METABOLISM OF CHINESE PERCH (SINIPERCA CHUATSI)
YANG Ru, ZHANG Dong, WU Lu-Yao, HU Bing, Chen Jia-Cheng, LI Yan, LIU Li-Wei
2024, 48(3): 384-392. DOI: 10.7541/2024.2023.0194
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY YEAST HYDROLYSATE ON GROWTH, DIGESTION, ANTIOXIDATION AND IMMUNITY OF RED SWAMP CRAYFISH (PROCAMBARUS CLARKII)
LI Yu-Long, FU Yun-Yin, ZHANG Heng, FANG Liu, WANG Qian, RUAN Guo-Liang
2024, 48(3): 393-404. DOI: 10.7541/2024.2023.0165
Abstract FullText HTML PDF
IMPROVEMENT OF QUALITY IN COTTONSEED MEAL BASED ON SOLID-STATE FERMENTATION
ZOU Feng-Yu, JIA Bing-Yu, ZHENG Hua, ZHAO Shu-Miao, LUO Zhi, LIU Zhi-Bo, KE Jiang, TAN Xiao-Ying
2024, 48(3): 405-412. DOI: 10.7541/2024.2023.0154
Abstract FullText HTML PDF
ACUTE AND CHRONIC TOXICOLOGICAL EFFECTS ON COMBINED EXPOSURE OF MICROPLASTIC PVC AND SULFAMETHOXAZOLE TO DAPHNIA MAGNA
XIU Wen-Jie, YAN Miao, GU Ji-Hai, LIU Feng-Song, ZHANG Yu-Ming
2024, 48(3): 413-425. DOI: 10.7541/2024.2023.0166
Abstract FullText HTML PDF
INTERNAL NUTRIENT LOAD ON THE GROWTH, MORPHOLOGY, AND RESOURCE ALLOCATION STRATEGIES OF FOUR COMMON SUBMERGED PLANTS
PANG Wei-Cheng, FU Gui-Ping, SHEN Zhe-Wen, SUN Shang-Sheng, MA Jin, HUA Zhao-Hui, CHOU Qing-Chuan
2024, 48(3): 426-435. DOI: 10.7541/2024.2023.0152
Abstract FullText HTML PDF
SPATIO-TEMPORAL NICHE OF PHYTOPLANKTON DOMINANT SPECIES IN JIANGSU SECTION OF HUAIHE RIVER BASIN
HUANG Yan-Fen, LIU Ling, ZHANG Shun-Ting, JIANG Feng
2024, 48(3): 436-443. DOI: 10.7541/2024.2023.0171
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF PHENOTYPES AND GENETIC CHARACTERISTICS BETWEEN HYBRIDS AND PARENTAL GENERATION OF EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS (♀) × EPINEPHELUS POLYPHEKADION (♂)
WANG Tong, FANG Ming-Yu, YANG Yang, SONG Le-Ling, CAI Chun-You, MENG Zi-Ning, LIU Xiao-Chun
2024, 48(3): 444-453. DOI: 10.7541/2024.2023.0207
Abstract FullText HTML PDF
OVEREXPRESSION OF SOX8 GENE INDUCES MALE DIFFERENTIATION OF ZW GONAD OF CHINESE SOFT-SHELLED TURTLE, PELODISCUS SINENSIS
ZHUANG Tian-Yi, SHEN Jia-Dong, LOU Ling-Yuan, WANG Jin-Ni, SUN Wei, XIAO Ling, GE Chu-Tian
2024, 48(3): 454-460. DOI: 10.7541/2024.2023.0202
Abstract FullText HTML PDF
CLONING, EXPRESSION AND STRESS RESPONSE OF NRF1 GENE IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
MO Yu-Jian, YI Cheng-Lin, XIAO Yang-Bo, YANG Li-Quan, SONG Shi-Hang, ZHAN Rui-Jie, XIA Hao-Yun, SUN Lin, ZHOU Luo-Jing, QU Fu-Fa, TANG Jian-Zhou, LIU Zhen, CAO Shen-Ping
2024, 48(3): 461-468. DOI: 10.7541/2024.2023.0231
Abstract FullText HTML PDF
FEASIBILITY STUDY ON SPECIES IDENTIFICATION OF SCARIDAE FISHES FROM XISHA ISLANDS, CHINA, BASED ON OTOLITH MORPHOLOGY
KANG Zhi-Peng, LI Chun-Hou, LI Chun-Ran, WANG Teng, ZHAO Jin-Fa, SHI Juan, LIU Yong
2024, 48(3): 469-478. DOI: 10.7541/2024.2023.0195
Abstract FullText HTML PDF
SCREENING AND EVALUATION OF ANTI- MICROPTERUS SALMOIDES RHABDOVIRUS FERMENTED CHINESE HERBS MEDICINE
ZENG Rong-Bo, LIU Shuang, ZHANG Yu-Jun, LI Chen, YU Yan-Zhi, LI Yuan-Ping, XIAO Yun-Cai, LIU Xue-Qin
2024, 48(3): 479-487. DOI: 10.7541/2024.2023.0174
Abstract FullText HTML PDF
THE WATER-SEDIMENT REGULATION SCHEME ON THE COMMUNITY STRUCTURE OF ICHTHYOPLANKTON IN THE YELLOW RIVER ESTUARY
YANG Yan-Yan, ZHU Ming-Ming, SONG Quan-Qing, WANG Xiu-Xia, LI Fan, ZHANG Xiao-Min, PANG Zhi-Wei, SU Bo
2024, 48(3): 488-503. DOI: 10.7541/2024.2023.0241
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL DISTRIBUTION PATTERN OF FISH MULTIFACETED BIODIVERSITY IN THE LONGYANGXIA RESERVOIR
ZHUO Yu, LI Jun-Le, LI Ying-Qin, LI Ke-Mao, JIAN Sheng-Long, SUI Xiao-Yun, JIA Yin-Tao, CHEN Yi-Feng
2024, 48(3): 504-512. DOI: 10.7541/2023.2023.0052
Abstract FullText HTML PDF
DISTRIBUTION CHARACTERISTICS AND INFLUENCING FACTORS OF PHYTOPLANKTON FUNCTIONAL GROUPS OF THE YELLOW RIVER BASIN IN HENAN PROVINCE
WANG Fei-Hu, YANG Yue, ZHANG Yang, QIN Xiang-Chao, CHEN Yu-Huan, YUAN Jie, GUO Cong-Hui, DONG Jing, LI Xue-Jun, ZHANG Man, GAO Yun-Ni, GAO Xiao-Fei
2024, 48(3): 513-523. DOI: 10.7541/2023.2022.0318
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS IN THE MECHANISM OF Pparγ REGULATING LIPID METABOLISM OF FISH
XIE Di-Zhi, SONG Shang-Shu, CHEN Fang, LI Yuan-You, XU Chao
2024, 48(3): 524-536. DOI: 10.7541/2024.2023.0208
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction