column
LIFE HISTORY TRAITS OF DIFFERENT CLONES FROM SUMMER POPULATION OF BRACHIONUS CALYCIFLORUS (ROTIFERA)IN LAKE JINGHU
DONG Li-Li, XI Yi-Long, ZHANG Lei
2007, 31(5): 611-617.
Abstract PDF
HISTOPATHOLOGY OF TURBOT ASSOCIATED WITH MESANOPHRY S CARCINI PARASITE
QIN Lei, WANG Yin-Geng, ZHANG Li-Jing, DAI Ji-Xun
2007, 31(5): 618-628.
Abstract PDF
TEMPORAL AND SPATIAL EXPRESSION PATTERN OF GIBEL CARP POU2 GENE DURING EMBRYOGENESIS
YIN Jun, ZHOU Li, LIU Jun, DU Xin-Zheng, GUI Jian-Fang
2007, 31(5): 629-636.
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY ON THE HEMATODINIUM INFECTION IN CULTURED PORTUNUS TRITUBERCULATUS
XU Wen-Jun, SHI Hui, XU Han-Xiang, Hamish Small
2007, 31(5): 637-642.
Abstract PDF
CLONING OF MYOSTATIN OF COMMON CARP(CYPRINU S CARPIO) AND ITS EXPRESSION PATTERN IN DIFFERENT TISSUES
LI Xing-Mei, FAN Wei, ZHANG Bin, PENG Kou, WANG Yu-Feng, HU Wei, ZHAO Hao-Bin
2007, 31(5): 643-648.
Abstract PDF
ISOLATION OF STRAINS OF ACTINOMYCETES FROM JIAOZHOU BAY AND THEIR ACTIVITIES AGAINST PATHOGENIC MICROORGANISMS
CUI Hong-Xia, HOU Zhu-Mei, QIN Song
2007, 31(5): 649-654.
Abstract PDF
THE IMMUNOREGULATIVE EFFECTS OF LIQUORICE EXTRACT ON CRUCIAN
WANG Wen-Bo, FANG Ping, LIN Xiao-Tao, XIA Lei, QI Chang-Bao, WANG Jian-Guo, SUN Jun
2007, 31(5): 655-660.
Abstract PDF
DNA DAMAGE AND ALTERATION OF EXPRESSION IN APOPTOSIS RELATED PROTEINS INDUCED BY OKADAICACID IN FL CELLS
XING Ming-Luan, LOU Jian-Lin, XU Li-Hong
2007, 31(5): 661-665.
Abstract PDF
CLONING AND SEQUENCING OF B -CAROTENE HYDROXYLASE GENE FROM HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
ZHENG Kai-Jing, HU Zhang-Li, LI Shuang-Fei, LEI An-Pin, WANG Chao-Gang
2007, 31(5): 666-670.
Abstract PDF
CO2 EFFECT OF DOUBLED CO2 AND SALINITY ON SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF APHANIZOMENON FLOSA2QUAE
KANG Li-Juan, LIU Yong-Mei, LI Dun-Hai, LIU Yong-Din
2007, 31(5): 671-674.
Abstract PDF
THE MACROBENTHIC COMMUNITY AND NICHE ANALYSIS OF CREEKS IN DIKED TIDAL FLAT AT LINGKUN ISLAND, WENZHOU BAY
GE Bao-Ming, ZHENG Xiang, CHENG Hong-Yi, BAO Yi-Xin, CHEN Liang
2007, 31(5): 675-681.
Abstract PDF
COMPARISON OF THE PREDOMINANT BACTERIAL COMMUNITY STRUCTURE IN THE GASTROINTESTINAL WALL BETWEEN LUTJANUS SEBAE AND EPHIPPUS ORBIS BASED ON16S rDNA PCR 2DGGE FINGERPRINT
ZHOU Zhi-Gang, SHI Peng-Jun, YAO Bin, HE Su-Xu, SU Yong-Quan, DING Zhao-Kun
2007, 31(5): 682-688.
Abstract PDF
EFFECT OF WATER BLOOM2FORMING CYANOBACTERIAL BIO2SUBSTANCES ON THE GROWTH OF SUBMERGED MACROPHYTE CERATOPHY LLUM ORYZETORUM K OM.
LI Dun-Hai, LI Gen-Bao, WANG Gao-Hong, CHEN Kun, CHEN Wu-Xiong, LIU Yong-Ding
2007, 31(5): 689-692.
Abstract PDF
COMPARATIVE STUDIES ON PHYSIOLOGICAL RESPONSES AT PHOSPHORUS STRESS OF THREE WATERBLOOM FORMING CYANOBACTERIA
TAN Xiang, SHEN Hong, SONG Li-Rong
2007, 31(5): 693-699.
Abstract PDF
THE STATUS OF FISHERY RESOURCES OF LAKE CHAOHU AND ITS RESPONSE TO EUTROPHICATION
GUO Long-Gen, XIE Ping, NI Le-Yi, HU Wan-Ming, LI Hong-Yuan
2007, 31(5): 700-705.
Abstract PDF
EFFECTS OF SELENIUM STRESS ON ANTIOXIDASE SYSTEM OF SPIRULINA PLATENSIS
CHEN Si-Jia, YANG Fang, ZHENG Wen-Jie, BAI Yan, HUANG Zhi, ZHOU Yan-Hui
2007, 31(5): 706-711.
Abstract PDF
PROKARYOTIC EXPRESSION OF VP60B OF SHRIMP WHITE SPOT SYNDROME VIRUS AND PRIMARY ANALYSIS ON ITS AMINO ACID SEQUENCE
LI Jia, XIAO Nan, WANG Yu-Zhen, YUAN Li, XU Tao, ZHANG Xiao-Hua, DAI He-Ping
2007, 31(5): 712-717.
Abstract PDF
YY SUPERMALE GENERATED GYNOGENETICALLY FROM XY FEMALE IN PELTEOBAGRUS FULVIDRACO (RICHARDSON)
LIU Han-Qin, CUI Shu-Qin, HOU Chang-Chun, XU Jiang, Chen Hong-Xi
2007, 31(5): 718-725.
Abstract PDF
PRODUCTION OF ADVENTITIOUS ROOTS AND BUDS ON FRAGMENTS OF MYRIOPHYLLU M SPICATUM L.
GAO Ying, YU Xiao-Min, LIU Jie, YANG Wan-Nian, LI Dun-Hai, LIU Yong-Ding
2007, 31(5): 726-730.
Abstract PDF
AGE AND GROWTH OF SALMO TRUTTA FARIO L. FROM YADONG RIVER, TIBET
HAO Fu-Hua, CHEN Yi-Feng, TANG Wei-Xing, CAI Bin
2007, 31(5): 731-737.
Abstract PDF
ADVANCE IN STUDIES ON MOLECULAR MECHANISMAND REGULATORY FACTORS OF MICROCYSTIN DETOXICATION IN AQUATIC ORGANISM
YU Yan, LIANG Xu-Fang, LIAO Wan-Qin, HAN Bo-Ping
2007, 31(5): 738-743.
Abstract PDF
LOCALIZATION AND IDENTIFICATION OF ENDOCRIN CELLS IN THE DIGESTIVE TRACT OF SCHIZOTHORAX DAVIDI
FANG Jing, HE Min
2007, 31(5): 744-747.
Abstract PDF
EFFECTS OF CONSTANT THERMAL ACCLIMATION ON THERMAL TOLERANCE OF THE CHINESE FOREST FROG(RANA CHENSINENISS)
WANG Li-Zhi, LI Xiao-Chen
2007, 31(5): 748-750.
Abstract PDF
LIFECYCLE OF FREE-LIVING MARINE NEMATODE CHROMADORINA SP1
WANG Bai, RU Shao-Guo, YU Zi-Shan, FANG Yan
2007, 31(5): 751-754.
Abstract PDF
STUDIES ON DISTRIBUTION OF CHARACEAE IN CHINA
QIU Li-Chuan, LING Yuan-Jie
2007, 31(5): 755-759.
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY ON CONTROL OF ALGAEBLOOMS BY HYRIOPSIS CUMINGII LEA
ZHANG Shao-Hao, WU Hong-Juan, Cui Bo, LU Yuan-Yuan
2007, 31(5): 760-762.
Abstract PDF
ANALYSIS OF THE NUTRITIONAL COMPOSITION OF MUSCLE IN FOUR ENDEMIC SPECIES
LIU Jun, HU Bing, LI Hui, CHEN Ai-Jing, DAI Shao-Hu, NIE Ning
2007, 31(5): 763-766.
Abstract PDF

Journal Introduction