column
INDUCTION,PURIFICATION AND ELECTROPHORETIC COMPARISON OF VITELLOGENIN FROM TWO CYPRINID FISH SPECIES:CARP(CYPRINUS CARPIO)AND WUCHANGFISH(MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA YIH)
LIANG Yong, XU Ying, YANG Fang-xing, WANG Jian-wei
2002, 26(4): 317-321.
Abstract PDF
PRODUCTION OF GASTROPODS IN BIANDANTANG LAKE OF BAO'ANHU,Ⅲ. ANNUAL PRODUCTION OF ALOCINMA LONGICORNIS
YAN Yun-jun, LIANG Yan-ling, WANG Hong-zhu
2002, 26(4): 322-326.
Abstract PDF
STUDIES ON ULTRASTRUCTURE OF PYRENOID FROM SEVERAL ALGAE
HE Pei-min, WU Wei-ning, ZHAO Jian-hua, CHEN Gen-yun, ZHANG Da-bing
2002, 26(4): 327-334.
Abstract PDF
GROWTH PERFORMANCE AND ITS GENOTYPE-ENVIRONMENT INTERACTION ANALYSIS OF CHINESE MITTEN CRAB(ERIOCHEIR SINENSIS)POPULATIONS FROM THE YANGTZE RIVER AND THE LIAOHE RIVER IN PONDS
LI Chen-hong, Li Si-fa, XING Yi-yu, HU Ben-long, ZHAO Shan-cai
2002, 26(4): 335-341.
Abstract PDF
STUDIES ON TWO MICROALGAE IMPROVING ENVIRONMENT OF SHRIMP POND AND STRENGTHENING ANTI-DISEASE ABILITY OF PENAEUS VANNAMEI
HUANG Xiang-hu, LI Chang-ling, LIU Chu-wu, ZHENG Lian, HE Jia
2002, 26(4): 342-347.
Abstract PDF
STUDIES ON THE DIVERSITY OF AQUATIC PLANTS IN HANJIANG RIVER
WU Zhong-hua, YU Dan, TU Mang-hui, XU Xing-wei
2002, 26(4): 348-356.
Abstract PDF
STUDIES ON TROPHIC STATES OF WATERS IN YUJIANG COUNTY, JIANGXI PROVINCE
TANG Tao, LI Dao-feng, LIU Rui-qiu, CAI Qing-hua
2002, 26(4): 357-362.
Abstract PDF
HETEROTROPHIC GROWTH OF CYANOBACTERIA EXPRESSING LAC AND GLK GENES
YU Li-hong, GUO Hou-liang, XU Xu-dong
2002, 26(4): 363-369.
Abstract PDF
EFFECT OF REPLACEMENT OF FISH MEAL BY SOYBEAN MEAL AND POTATO PROTEIN CONCENTRATE IN THE DIET FOR GIBEL CARP ON GROWTH AND ENERGY BUDGET
ZHOU Meng, CUI Yi-bo, ZHU Xiao-ming, LEI Wu, YANG Yun-xia, XIE Shou-qi
2002, 26(4): 370-377.
Abstract PDF
STUDIES ON AGE DETERMINATION AND GROWTH CHARACTERISTICS OF GYMNOCYPRIS CUOENSIS
YANG Jun-shan, CHEN Yi-feng, HE De-kui, CHEN Zi-ming
2002, 26(4): 378-387.
Abstract PDF
FATTY ACID COMPOSITION OF GOBIOCYPRIS RARUS
WU Zhi-qiang, WANG Jian-wei, CHANG Jian-bo, CAO Wen-xuan
2002, 26(4): 388-392.
Abstract PDF
EFFECT OF ORGANIC CHROMIUM ON GROWTH AND CARBOHYRATE UTILIZATION IN HYBRID TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS@ O.AUREUS
PAN Qing, BI Ying-zuo, YAN Xi-ling, PU Ying-yuan, ZHENG Cheng
2002, 26(4): 393-399.
Abstract PDF
PHAGE DISPLAY TECHNOLOGY PRINCIPLE AND METHODS
DAI He-ping, GAO Hong, ZHAO Xin-yan
2002, 26(4): 400-409.
Abstract PDF
A REVIEW ON DIETARY PROTEIN REQUIREMENT FOR AQUACULTURE FISHES
QIAN Xue-qiao, CUI Yi-bo, XIE Shou-qi, XUE Min
2002, 26(4): 410-416.
Abstract PDF
OBSERVATION OF GUPPY(POECITIA RETICULATA)EMBRYONIC CARDIOVASCULAR DEVELOPING IN VIVO AND IN VITRO
ZHANG Qi-ya, LI Zheng-qiu, GUI Jian-fang
2002, 26(4): 417-420.
Abstract PDF
ALLELOPATHIC EFFECTS BETWEEN AQUATIC PLANT(POTAMOGETON CRISPUS)AND ALGAE(SCENEDESMUS OBLIQUUS)IN THE ENCLOSURES AT DONGHU LAKE
HE Feng, WU Zhen-bin, QIU Dong-ru
2002, 26(4): 421-424.
Abstract PDF

Journal Introduction